RUMIANECZKI w środowisku lokalnym

Historia istnienia Zespołu RUMIANECZKI nie jest długa – to zaledwie kilka miesięcy. Ale już obfituje w niezwykłe dla dzieci i ich rodziców wydarzenia.

Wszystko zaczęło się od projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego „Teatr i muzyka w stodole”. W ramach jednego z działań 15 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu uczestniczyło w warsztatach prowadzonych przez instruktora Pana Ireneusza Bachonko, który jest również kierownikiem zespołu ROKICZANKA.

Warsztaty z profesjonalnym muzykiem pozwoliły naszym uczniom uwierzyć w siebie, dały też doskonałą podbudowę do dalszego kształcenia umiejętności śpiewaczych oraz zaowocowały występami w środowisku lokalnym, rozumianym szerzej niż gmina.

RUMIANECZKI zaśpiewały 22 i 23 czerwca 2019r. na Święcie Krainy Rumianku i Święcie Gminy Podedwórze. Wspaniały repertuar i wzruszające wykonania utorowały im drogę do kolejnych występów.

Gromadka naszych uczniów z zespołu RUMIANECZKI wystąpiła na Dożynkach Powiatowych w Milanowie, Dożynkach Gminnych w Siemieniu i Dożynkach Gminno-Parafialnych w Podedwórzu.

Skład Zespołu: Ala Dudyk, Ola Wildt, Basia Dzyruk, Kornelka Penkajło, Amelka Welik, Ania Mocior, Antoś Mocior, Ania Wołos, Julka Rudkowska, Karolina Michalska, Paulina Michalska.

Dzieciom serdecznie gratulujemy. Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i wspieranie małych artystów.