Dzień Edukacji Narodowej 2019 – życzenia Wojewody Lubelskiego i Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Nauczyciele, Wychowawcy,
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek,
Przedstawiciele organów prowadzących,
Pracownicy oświaty województwa lubelskiego

Edukacja to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Na edukacyjnych ścieżkach formuje się przyszłość młodych ludzi, a każdy nauczyciel staje się dla ucznia przewodnikiem po współczesnym, jakże skomplikowanym i wymagającym świecie. Dla powodzenia tej misji niezbędne są nie tylko przedmiotowe kompetencje, ale i serce oddawane pracy, trudny do ujęcia w ramy dydaktycznego pensum czas poświęcany dziecku oraz systematyczność wychowawczych oddziaływań w partnerskim współdziałaniu z Rodzicami, bez których nie byłby możliwy żaden edukacyjny sukces.

Praca w oświacie to ogromna odpowiedzialność, ale i wielki zaszczyt. Dzięki Nauczycielom i Wychowawcom kolejne pokolenia zdobywają wiedzę, rozwijają zainteresowania, budują relacje z rówieśnikami, uczą się odpowiedzialności za własne decyzje. Rzesza pracowników obsługi i administracji szkolnej, instytucji wspomagających, nadzorujących oraz prowadzących placówki tworzy fundamenty, bez których trudno samym nauczycielom budować oświatowe osiągnięcia, bowiem edukacja to dziedzina, w której sukcesy osiąga się wyłącznie w zespole.

Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto przypominające o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o szczególnym posłannictwie i roli społecznej tych, którzy tę wartość urzeczywistniają swoją codzienną pracą. Z tej uroczystej okazji do Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców, wszystkich Pracowników szkół i placówek województwa lubelskiego oraz podmiotów, które je prowadzą, kierujemy słowa uznania oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu tego wymagającego i ważnego społecznie zadania.

Życzymy Państwu, aby ta wyjątkowa, odpowiedzialna i wymagająca praca była powszechnie doceniana i szanowana, a każdy kolejny dzień przekonywał Państwa o słuszności wyboru zawodowej drogi.

Z wyrazami szacunku

Wojewoda Lubelski

Przemysław Czarnek

Lubelski Kurator Oświaty

Teresa Misiuk