Dziękujemy Wam Nauczyciele…

Dzień  Edukacji Narodowej obchodzimy każdego roku wyjątkowo. W naszej szkole odbył się on 16 października. Głównym punktem uroczystości była akademia, którą swoją obecnością  zaszczycili  emerytowani nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie naszej placówki..Podczas akademii nasi ,,artyści” swoim występem udowodnili, że dobry nauczyciel nie tylko uczy i wymaga, ale też przeżywa wraz z dziećmi wiele wspaniałych chwil. Młodzież doskonale zaprezentowała utwory muzyczne i poetyckie związane z październikowym świętem. Część oficjalną akademii otworzył  Dyrektor Szkoły –  Pan Artur Becher, który złożył serdeczne życzenia emerytom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły. W swoim przemówieniu Pan Dyrektor zaznaczył, że wszyscy, którzy szkołę tworzą: nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie mają wpływ na panujący w niej klimat i relacje. Podziękował wszystkim za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są uczniowie. Wiele miłych, ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości. Serdeczne życzenia  wszystkim pracownikom oświaty oraz uczniom na ręce Pana Dyrektora złożyli: Wójt Gminy Podedwórze Pani Monika Mackiewicz-Drąg, Sekretarz Gminy Podedwórze Pani Jolanta Burzec, ks. proboszcz Wiesław Sitarski, Prezes ZNP w Parczewie Pani Wiesława TazbirPrzedstawiciele  Rodziców Pani Monika Mazurek,  Pani Aneta Wierzchowska  oraz Pani Justyna Wołos. Mamy nadzieję, że wszyscy obecni na naszej uroczystości miło spędzili  czas, wsłuchując się w dźwięki muzyki i doskonałe teksty poetyckie przygotowane pod kierunkiem Pani Agnieszki Hawryluk oraz Pani Agnieszki Łotysz. Miłą niespodziankę przygotował zebranym także zespół ,,Rumianeczki”, który przy dźwiękach ludowych piosenek zakończył naszą wspaniałą uroczystość.