Nasze Stowarzyszenie Laureatem Konkursu ARiMR

31. października 2019r. przedstawiciele Stowarzyszenia „Patrzeć w Przyszłość” – nauczyciele ZPO w Podedwórzu – brali udział w siedzibie ARiMR w Elizówce w podsumowaniu inicjatywy Akcja – „ARiMR wspiera dzieci”.

Podczas uroczystego spotkania, Pan Krzysztof Gałaszkiewicz – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pogratulował przedstawicielom pięciu organizacji pozarządowych – Laureatom Konkursu ARiMR oraz wręczył przewidziane regulaminem nagrody.

Akcja „ARiMR wspiera dzieci” – przeprowadzona z okazji 25-lecia istnienia Agencji – promowała wykorzystanie elektronicznych form komunikowania. Oprócz spełnienia formalnych uregulowań, należało – korzystając z konta na Facebooku  – złożyć wniosek. Przy czym, oprócz merytorycznych przesłanek, pod uwagę brano datę wpływu wniosków.

Stowarzyszenie „Patrzeć w Przyszłość” znalazło się na czwartym miejscu, owocującym otrzymaniem nagrody – zestawu edukacyjnego, na który składają się bardzo przydatne dydaktycznie gry przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat.

Podczas uroczystości odbioru nagród, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, Panie Katarzyna Becher i Agnieszka Hawryluk złożyły Dyrektorowi Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podziękowania za dostrzeżenie roli organizacji pozarządowych w kreowaniu poczynań lokalnych społeczności.

Link do materiału ARiMR:
https://www.facebook.com/Lubelski.OR.ARiMR/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCjST152TVZP6-qH8ml0flPjnW52Sk28EETzuDX9bcSgw2B4MQ7kkPRzha9Tsj9aEwymk7k8oNJu7Dv