Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w województwie lubelskim

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

poniżej zamieszczam prośbę Lubelskiego Kuratora Oświaty. Proszę również o zapoznanie się z dołączonymi materiałami.

Z poważaniem – Artur Becher, Dyrektor szkoły

„Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada, w imieniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka przekazuję odezwę Komitetu Honorowego wraz z programem obchodów z prośbą o zamieszczenie tych materiałów na stronach szkół i na tablicach ogłoszeń w widocznych miejscach na terenie szkół.

Z wyrazami szacunku,
Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk”

Odezwa_11_listopada_2019

Program obchodów