Akcja „Zdrowy uśmiech”

Akcją „Zdrowy uśmiech” rozpoczyna się w naszej szkole opieka stomatologiczna kierowana do wszystkich dzieci. Tym samym staramy się wypełnić zapisy ustawy o opiece zdrowotnej.

W naszej placówce, oprócz świadczeń ogólnostomatologicznych, dodatkowe zadania realizuje pielęgniarka szkolna.  Mamy nadzieję, że promocja zdrowia oraz profilaktyczna opieka zdrowotna przyczynią się do kształtowania u uczniów postaw, które będą charakteryzowały się świadomymi wyborami działań prozdrowotnych. Niech każdy uczeń ma świadomość, że w znacznym stopniu jest architektem swojego zdrowia i bezpieczeństwa.