Podziękowanie – #OSEWyzwanie

Zespół OSE nadesłał podziękowania i dyplom dla Oli Kopińskiej. Poniżej cytujemy fragment otrzymanej informacji:
„Jeszcze raz chcemy podziękować za wkład pracy w Konkursie #OSEWyzwanie i pogratulować wygranej. Chcąc podziękować również Waszym uczniom za udział w części plastycznej  przygotowaliśmy pamiątkowy dyplom”.

Oli serdecznie gratulujemy.