Wycieczka przedszkolaków do Wyryk

„Dom, gdzie znajduje się książka jest przybytkiem słońca.”
Kornel Makuszyński

W piątek 4.12. 2019 r. przedszkolaki wspólnie z rodzicami wybrały się na wycieczkę do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach zwaną biblioteką inspiracji. Dla niektórych dzieci była to pierwsza wizyta w takim miejscu. Wyjazd był połączony z realizowanym projektem w naszym przedszkolu – ,,Miś w świecie wielkiej literatury” Podczas wyjazdu dzieci miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat książek, rozwijania zainteresowań książkami oraz zachęcenia rodziców do czytania dzieciom. Następnie wszyscy uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni przez panią Hannę Czelej dyrektor biblioteki do dużej sali wielofunkcyjnej, gdzie zostaliśmy przywitani następnie obejrzeliśmy bajki z dzieciństwa rodziców i dzieci. Podczas wizyty przedszkolaki wspólnie z rodzicami zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z księgozbiorem przeznaczonym dla dzieci, wysłuchały z zainteresowaniem czytanej przez panią bibliotekarkę książeczki pt. ,,Misiowe przedszkole”, rozwiązywały krzyżówki związane z bajkami o misiach, pomalowały misie z przeczytanej bajki, które będą pamiątką w bibliotece po naszej wizycie. Kończąc naszą przygodę z biblioteką w Wyrykach podarowaliśmy książkę pt. Czerwony Kapturek z dedykacją i podpisami dzieci. Wycieczka sprawiła dzieciom ogromną radość! Pełne wrażeń i nowych doświadczeń, wracały do przedszkola z uśmiechem na twarzach.