MOŻESZ TYLKO STRACIĆ – program profilaktyki uzależnień

„Możesz tylko stracić” to autorski występ Pana Arkadiusza Zawilińskiego. We wtorek 10 grudnia 2019r. uczniowie starszych klas szkoły podstawowej uczestniczyli w ciekawej prelekcji. Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Gminy Podedwórze w ramach działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Występ był podzielny na bloki tematyczne dotyczące uzależnień od alkoholu, narkotyków, papierosów i dopalaczy. Dobrane utwory muzyczne pozwoliły – w lekki sposób – przyswoić uczniom przedstawiane treści. Artysta w przystępny sposób przestrzegał młodzież przed zagrożeniami, jakie niosą ze sobą próby sięgania po używki, wskazywał na alternatywne zachowania takie, jak rozwijanie swoich zainteresowań, sport, muzyka, angażowanie się w wolontariat, realizacje celów, pasji życiowych, powołania bez jakichkolwiek „wspomagaczy”. Zwrócił uwagę odbiorców na ustalenie priorytetów życiowych, zaplanowanie działań i ich realizacje według przyjętego planu. Wskazał na potrzebę ruchu fizycznego, aktywności i radzenia sobie ze stresem.

Efektem programu profilaktycznego na poziomie szkoły jest – wykonana przez Samorząd Uczniowski – gazetka ścienna uwzględniająca problem uzależnień od
e-papierosów.

Poniżej zamieszczamy również link do wcześniej publikowanej informacji przygotowanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

http://zpo.podedworze.pl/index.php/2019/10/07/e-papierosy-zagrozeniem-dla-zdrowia/