Zmiana w planie lekcji – 16 grudnia 2019r.

Szanowni Państwo Rodzice i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

w związku z umożliwieniem uczniom udziału w rekolekcjach adwentowych zmienia się w dniu 16 grudnia 2019r. rozkład zajęć. Po obiedzie skróceniu ulegają przerwy międzylekcyjne i zajęcia edukacyjne.

Ramowy rozkład dnia – 16 grudnia 2019r.:

  1. od 8.00 do 11.45 – przerwy i zajęcia zgodnie z obowiązującym planem zajęć;
  2. piąta godzina lekcyjna – od 11.45 do 12.20 – zajęcia wg planu;
    szósta godzina lekcyjna – od 12.25 do 13.00 – zajęcia wg planu;
    siódma godzina lekcyjna – od 13.05 do 13.35 – zajęcia wg planu;
    ósma godzina lekcyjna – od 13.40 do 14.15 – zajęcia wg planu.

Zbiorczy kurs autobusu dla uczniów wracających do domu – godz. 14.20 (wyjazd z placu szkolnego). Uczniom dojeżdżającym, którzy uczestniczą w rekolekcjach powrót do domu zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły