„Spotkanie z kolędą” w Jabłoniu

Klasa ósma 19 grudnia 2019r. gościła w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu. „Spotkanie z kolędą” wspaniale zintegrowało naszych uczniów  z przedstawicielami innych środowisk szkolnych. Po powrocie ósmoklasiści podkreślali wyjątkową atmosferę i organizację spotkania. Dostrzegli również bardzo dobrą bazę szkoły.

Dyrekcji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu im. Augusta Zamoyskiego serdecznie dziękujemy za zaproszenie i gościnne zorganizowanie naszego pobytu.