„Umiem pływać” – podziękowania

Do czerwca 2019r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w projekcie „Umiem pływać”. Przesłane na moje ręce podziękowania przyjmuję ze świadomością, że było to działanie wspólne. Samorząd Gminy i Rodzice sfinansowali dojazdy dzieci do Włodawy.  Nauczyciele wespół z Rodzicami sprawowali opiekę podczas przejazdów i służyli pomocą na obiektach MOSiR  we Włodawie.

Serdecznie Wszystkim dziękuję. Uczniom gratuluję nabytych umiejętności i wyrażam nadzieję, że spędzony na basenie czas przyczyni się w przyszłości do bezpiecznego korzystania ze środowiska wodnego.

Z poważaniem

Artur Becher, dyr. szkoły