Informacja Kuratora Oświaty w Lublinie

Szanowni Państwo Nauczyciele, Wychowawcy i Rodzice,

poniżej udostępniam informację Kuratora Oświaty w Lublinie. Jednocześnie proszę o zapoznanie się z jej treścią.
Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły

„Informuję, że Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Kampania składa się z filmu promocyjnego oraz czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę (4 U ! – Uważaj ! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak!).

Procedura obrazuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego, a założeniem kampanii jest podniesienie poziomu umiejętności odpowiedniego reagowania młodzieży szkolnej na zagrożenia o charakterze terrorystycznym.
Kampania 4 U! jest dostępna na stronie internetowej: https://4u.tpcoe.gov.pl

Kurator Oświaty w Lublinie

Teresa Misiuk”