Działania prewencyjne, których celem jest ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem koronawirusem

Szanowni Państwo,
Rodzice, Wychowawcy i Nauczyciele,

w związku z przypadkami zakażenia koronawirusem na terenie Europy proszę zapoznać się z zamieszczonymi w załącznikach dokumentami:

1) Rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
2) ) Informacją GIS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Jednocześnie informuję, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie udostępnia numery telefonów, pod które należy dzwonić z podejrzeniem wystąpienia koronawirusa:
Telefon alarmowy PSSE w Parczewie, czynny całą dobę – 517 641 926.
Całodobowa infolinia NFZ – 800 190 590

Z poważaniem
Artur Becher, dyr. szkoły


Załączniki: