Apel Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy


Poniżej zamieszczam apel Ministra Edukacji Narodowej. Proszę o zapoznanie się z nim i skorzystanie z podanej strony internetowej. Proszę również o propagowanie wśród uczniów treści w zakresie zasad higieny osobistej. Na stronie internetowej naszej szkoły w menu bocznym, w zakładce „Profilaktyka zdrowotna” znajdują się dotychczas publikowane przez nas informacje w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Z poważaniem
Artur Becher, dyr. Szkoły.

Apel Ministra Edukacji Narodowej:  „Zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Polecam Państwu również stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus.”