„Danuta Siedzikówna – w służbie Rzeczypospolitej”

Tegoroczne szkolne obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych poświęciliśmy Dance Siedzikównie ps. „Inka”. Organizując to wydarzenie poszukiwaliśmy m.in. odpowiedzi na pytanie „Czy autorytetem współczesnego ucznia – młodego człowieka może być postać historyczna?”

Biorąc pod uwagę zachowanie uczniów, atmosferę apelu oraz przebieg lekcji poświęconej „Ince” możemy z dumą podkreślić, że brać uczniowska „…zachowała się jak trzeba”. Mile zaskoczyła nas również liczba oddanych prac konkursowych w każdej kategorii wiekowej.

Duże pokłady uczniowskich emocji można zaobserwować w pracach plastycznych uczniów klas I-III. Ich wyobrażenie „Inki” jako sanitariuszki oddziału partyzanckiego było niezwykłe. Najmłodsi artyści z wielką wrażliwością przedstawili Inkę, pomagającą potrzebującym.

Również uczniowie klas IV-VIII  bardzo zaangażowali się w rozwiązywanie krzyżówki, która była jedną z części  konkursu. Odpowiedzi do haseł były zawarte w filmie dokumentalnym o Ince oraz jej biografii. Dzięki temu, iż uczniowie z wielką uwagą obejrzeli film, nie mieli większych problemów z rozwiązaniem krzyżówki.

Kolejną częścią konkursu była wypowiedź pisemna przeznaczona dla uczniów klas VII-VIII. Ich rozważania dotyczyły słów ,,Inki” ,,…,że zachowałam się jak trzeba”. Jedna z uczennic napisała w swojej pracy „… wszyscy podziwiamy bohaterów historycznych, ale czy zachowalibyśmy się jak Inka, dla której najważniejsza była Ojczyzna i honor, a nie własne bezpieczeństwo …”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w konkursie o „Ince”, która „zachowała się jak trzeba”.