Nauczanie na odległość w ZPO w Podedwórzu

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

nieprzewidywane i nieplanowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zmuszają nas do poszukiwania innych rozwiązań w zakresie moderowania procesu nauczania i wspierania naszych uczniów.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poprzez stronę internetową w zakładce „Materiały dydaktyczne” będą zamieszczali dla Was ćwiczenia, zadania i instrukcje potrzebne w procesie samokształcenia. Proszę o bieżące śledzenie naszej internetowej witryny oraz pożyteczne wykorzystywanie czasu. Przypominam również o właściwym odżywianiu się, ubiorze stosownym do pogody oraz zrezygnowaniu z wizyt u rodziny, znajomych i przyjaciół. Przestrzegajmy zasad higieny osobistej i pamiętajmy o skutecznym myciu rąk.

W załączeniu zarządzenie w sprawie zorganizowania w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa nauczania na odległość.

Z poważaniem
Artur Becher, dyr. szkoły