Przygotowanie szkoły do zdalnego nauczania

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zmusiło nas do innych rozwiązań w zakresie moderowania procesu nauczania i wspierania uczniów.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poprzez stronę internetową szkoły (www.zpo.podedworze.pl) w zakładce „Materiały dydaktyczne” zamieszczają zadania, ćwiczenia i instrukcje potrzebne w procesie kształcenia. Proszę Rodziców o bieżące śledzenie naszej internetowej witryny i dopilnowanie, aby dzieci pożytecznie, efektywnie i bezpiecznie wykorzystywały czas. Na Państwa uwagi czekam pod adresem elektronicznym: podedworzez@op.pl.

Nauczycieli – „konstruktorów” lekcji, proszę o różnorodny dobór materiałów. Unikajmy monotonii jednorodnych zadań i ćwiczeń. Mamy niezwykłego sojusznika – zasoby internetowe. Jednakże, przy proponowaniu materiałów z sieci pamiętajmy o bezpieczeństwie uczniów. Starajmy się wybierać sprawdzone i polecane strony. Bieżący czas jest dla nas wszystkich niezapowiedzianym sprawdzianem. Ale nie oznacza to, że jesteśmy nieprzygotowani. Proszę o dzielenie się wiedzą, informacjami, uwagami. Wykorzystajmy umiejętności nabyte podczas szkoleń. Stwórzmy zespół nakierowany na dobro ucznia.

Ważnym aspektem oddziaływania na dziecko jest właściwa jego motywacja. Poniżej zamieszczam cytat z materiału, który w całości jest dostępny pod zamieszczonym niżej linkiem. Natomiast w załączniku do niniejszego tekstu zamieszczam informację pn. „Optymalne warunki dla procesu nauczania – uczenia się na które powinien zwrócić uwagę każdy rodzic”.

Z poważaniem,
Artur Becher, dyr. szkoły

„Jak rodzice powinni postępować, aby zachęcić dzieci do nauki?*)

WSPIERAJ, ALE NIE WYRĘCZAJ.
Rodzice nie muszą na nowo uczyć się tego, co dziecko w szkole. Naukę pozostawmy dzieciom. Rodzice mają wspierać. Pomagając w odrabianiu zadań domowych nie należy wyręczać dziecka. Należy wdrażać je do samodzielnej pracy. W procesie uczenia się ważną rolę odgrywa samokontrola wykonanej pracy. Chodzi w niej o to, aby dziecko samo odkryło swoje błędy i samo je poprawiło. Należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy we własne możliwości.

MĄDRZE MOTYWUJ.
W procesie szkolnego uczenia się motywacja odgrywa dużą rolę. Jest siłą pobudzającą do nauki, zdobywania wiedzy i rozszerzania własnych zainteresowań. Od kar lepsze są nagrody, ale stosowanie ich musi być ostrożne. Złotym środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały. Dziecko będzie miało poczucie, że rodzice doceniają jego trud i wysiłek włożony w naukę.

DOCENIAJ OSIĄGNIĘCIA DZIECKA.
Warto rozróżnić tutaj dwa pojęcia: osiągnięcia, a nie stopnie. Często pytamy dziecko: „Co dziś dostałeś?”, a powinniśmy zapytać: „Czego się dziś nauczyłeś?”. O ile łatwo jest doceniać osiągnięcia dziecka, które otrzymuje dobre stopnie, to gorzej jest z dzieckiem, które ma kłopoty w nauce. Warto się zastanowić, czy niepowodzenia w nauce nie są objawem konkretnej przyczyny. Jest różnica między dzieckiem, które nie chce się uczyć, a takim, które uczy się wolno i nie jest w stanie zrobić tego, co się od niego wymaga.

NIE POZWÓL DZIECKU, BY ŹLE MÓWIŁO O SOBIE.
Często mamy okazję słyszeć, że dziecko źle mówi o sobie: „jestem głupi”, „nie dam rady”, „i tak mi się nie uda”. Są to głosy, które są wrogami sukcesu. Czasem nieświadomie nadajemy dziecku etykietę i tak o nim mówimy: „ten nie jest zdolny, ten powolny, ten zapominalski”. Sprawiamy, że dziecko tak zaczyna myśleć o sobie. Opatrywanie dzieci etykietami ogranicza ich nadzieję, marzenia i możliwości. Lęk przed niepowodzeniem powoduje u tych dzieci występowanie tendencji do rezygnacji, formułowanie niskich aspiracji i niskich oczekiwań oraz unikanie zadań, czy wręcz wagarowania.

BUDUJ W DZIECKU POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI.
Dziecko będzie myślało pozytywnie o sobie, gdy będzie miało poczucie własnej wartości. Rolą rodziców jest pomóc wykształcić w dziecku energię i inicjatywę, by zrekompensować poczucie niskiej wartości, by znaleźć sposób zrównoważenia swojej słabości, by dziecko myślało: „Może nie jestem najlepszym uczniem w klasie, ale za to najlepiej śpiewam, czy gram w piłkę”. Jest to szczególnie ważne w okresie dojrzewania, bo wówczas często jedynym źródłem poczucia własnej wartości jest akceptacja grupy rówieśniczej. Wiara we własne możliwości może zaprowadzić na sam szczyt, a jej brak powoduje utratę mnóstwa fantastycznych okazji do nauki, zabawy, poznania ciekawych ludzi.”

*) Źródło: http://www.zsl.szczecin.pl/dzialy/pedagog/dokumenty/2015_03_23_motywacja.pdf