Próbny egzamin ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści,

proszę Was o wzięcie udziału w próbnym egzaminie. To bardzo ważne. Oprócz doskonalenia kompetencji związanych z komputerowym stanowiskiem pracy, otrzymacie od nauczycieli wartościową informację zwrotną.

Pamiętajcie, że wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie.

Harmonogram egzaminu:
30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl). Stamtąd je pobieracie!

Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów).

Ustaliłem z nauczycielami, że swoje odpowiedzi/swoje rozwiązania możecie zapisać w formie:

  1. w pliku w edytorze tekstów;
  2. korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
  3. na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Uczniowie swoje rozwiązania przesyłają do nauczycieli e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań.

Adresy na które dostarczamy swoje rozwiązania/swoje odpowiedzi:
język polski – polbiol75@gmail.com
matematyka – becherk69@gmail.com
język angielski – sviyef@gmail.com

Nauczyciele  – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

  1. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
  2. w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Zdaję sobie sprawę, że przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne, ale informacja zwrotna jest BEZCENNA.

Drodzy Ósmoklasiści,
weźcie udział w próbnym egzaminie.

Pozdrawiam Was serdecznie – Artur Becher, dyr. szkoły.

W załączeniu Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty.