Nasza GÓRA GROSZA na przekazach pocztowych

Uczniowie i przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przyniósł tyle, ile mógł – „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza…”. Serdecznie dziękujemy wszystkim przedszkolnym i szkolnym darczyńcom. Dziękujemy uczennicom  z klasy VII I VIII, które  zaangażowały się w „Górę Grosza”. Warto być dobrym, bo to wartość niezmienna i ponadczasowa. Miejmy nadzieję, że dodając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcie na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.