LIST KURATORA OŚWIATY – Informacje dotyczące badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,
Lubelski Kurator Oświaty po uzgodnieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie przekazuje pakiet materiałów informacyjnych dotyczących badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach.

Lubelski Kurator Oświaty prosi o przekazanie tych materiałów i informacji uczniom, którzy będą kandydatami do szkół kształcących w zawodach.

Państwu dyrektorom szkół branżowych zaleca się kontakt z WOMP i podjęcie działań, w celu sprawnego przeprowadzenia badań. Zachęca się także do wykorzystywania w pełni terminów wydawania skierowań na takie badania i informowanie zainteresowanych uczniów o zasadach ich przeprowadzania i uzgodnionych terminach.

W załączeniu pismo Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie oraz zestaw dokumentów do przekazania kandydatom.

Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk