Konsultacje dla uczniów szkoły podstawowej (klasy I, IV-VIII)

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
stosując się do przepisów zawartych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 410 ze zm.) przekazuję Państwu w załączeniu harmonogramy konsultacji uczniów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne.

Szanownych Państwa Rodziców proszę o zapewnienie dzieciom bezpiecznej drogi do i ze szkoły.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły