List Lubelskiego Kuratora Oświaty na zakończenie zajęć w szkołach

25 czerwca 2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Przedstawiciele organów prowadzących
Drodzy Uczniowie i Absolwenci

Dla szkolnych społeczności, zwłaszcza dla uczniów, każdy rok nauki jest ważny i niepowtarzalny. Kończy się etap wytężonej pracy, realizacji wyznaczonych celów mierzonych wynikami promocji, egzaminów czy konkursowych osiągnięć. Zakończenie zajęć roku szkolnego 2019/ 2020 odbywa się w czasie walki z pandemią, która zaburzyła cały dotychczasowy porządek i postawiła przed nami wyzwania, aby żyć, pracować i uczyć się zupełnie inaczej, niż dotychczas. Wierzę jednak, że te ostatnie trudne tygodnie nie przesłoniły wcześniejszych miłych wspomnień szkoły jako ważnego miejsca edukacyjnych spotkań a nowe doświadczenia wykorzystamy jako szansę na wzmocnienie naszych zawodowych kompetencji. Na progu zbliżających się wakacji wszystkim Państwu pragnę podziękować za trud całorocznego wysiłku oraz złożyć najlepsze życzenia.
Uczniom gratuluję wszystkich sukcesów – tym trudniej było je osiągnąć w czasie podjętej przez Was, przy wsparciu nauczycieli, zdalnej nauki. Zdawaliście w ostatnich miesiącach tego roku niełatwy sprawdzian z samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój; cieszę się, że rozumiecie, jak wiele zależy od wykorzystania szansy, którą daje Wam szkoła. Życzę, by nie kojarzyła się Wam ona tylko z obowiązkami, ale była również miejscem, do którego chętnie – mam nadzieję – będziecie mogli wrócić po wakacjach. Tym, którzy zdawali ważne egzaminy, życzę jak najwyższych wyników; jestem przekonana, że mimo trudniejszych warunków nauki w ostatnich tygodniach, doskonale poradziliście sobie z wymaganiami i egzaminacyjną presją. Życzę Wam powodzenia i pomyślności w rekrutacyjnych zmaganiach do szkół ponadpodstawowych i na wyższe uczelnie.Rodzicom dziękuję za współpracę z dyrektorami i wychowawcami, zrozumienie ograniczeń zdalnej nauki i pomoc szkole w poszukiwaniu najlepszych możliwości sprostania wszystkim nieoczekiwanym wyzwaniom trudnej teraźniejszości. Jestem przekonana, że osiągnięcia Państwa dzieci stanowić będą powód do dumy i zadowolenia, a trud wychowawczy zaowocuje ich pomyślną przyszłością.
Słowa najwyższego uznania kieruję w stronę Nauczycieli i Dyrektorów. Serdecznie Państwu dziękuję za wielkie oddanie i trud ogromnej pracy włożonej w organizację zajęć oraz edukację w mijającym roku. Stanęliście Państwo przed wyzwaniem, które wymagało zwiększonego wysiłku i niestandardowych działań podejmowanych pod presją czasu i nie zawsze życzliwych opinii. Przekazując młodemu pokoleniu wiedzę oraz niezbędne umiejętności w nowej i dla nich formule, rozbudziliście w nim zdolność samodzielnego działania i myślenia, pasję poznawania, zaangażowania i odpowiedzialności.
Dziękuję przedstawicielom organów prowadzących, które wspierały społeczności szkolne w organizacji nauki oraz udzielały pomocy w zakresie wyposażenia uczniów i nauczycieli w sprzęt niezbędny do jej prowadzenia. Dziękuję za zadbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników prowadzonych przez siebie placówek i dobrą współpracę z organami państwa w tym zakresie. Ogromną wdzięczność wyrażam licznym podmiotom wspomagającym szkoły w realizacji edukacyjnych zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom naszych placówek; bez ich wsparcia trudno byłoby tak sprawnie przeorganizować pracę szkół, wyposażyć uczniów i nauczycieli w niezbędne pomoce czy przeprowadzić egzaminy.
Wszystkim Państwu składam życzenia bezpiecznych, miłych, słonecznych i zdrowych wakacji. Niech będą one czasem zasłużonego wypoczynku i radości, a zgromadzona podczas letnich tygodni energia niech pozwoli wrócić w przyszłym roku szkolnym do kolejnych zadań i planów.

 Z gratulacjami i serdecznymi pozdrowieniami,
 Lubelski Kurator Oświaty
 /-/ Teresa Misiuk