Certyfikat „LEKCJE Z TEMIDĄ”

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu uczestniczyli w programie edukacyjnym „Lekcje z Temidą” sfinansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Celem programu było podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Kształtowanie i umacnianie szacunku do prawa oraz promowanie postaw proobywatelskich to wartości dodane podejmowanych działań.

Podczas zdalnych zajęć uczniowie dowiedzieli się m.in. dlaczego ludzie stworzyli prawo, gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jakie prawa ma konsument, czym jest stalking, jak reagować na prześladowanie w szkole, gdzie szukać przepisów prawa, a także co zrobić, gdy kupiona przez internet rzecz jednak nie jest tą wymarzoną.

Kto wie, może wśród naszych uczniów znajdą się osoby, które zwiążą swoją przyszłość z zawodami prawniczymi?