Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa

Program rozpoczęcia roku szkolnego – 1 września 2020r.

9.00 – Msza Św. w Kościele Białym w intencji Uczniów, Rodziców, Wychowawców i Nauczycieli

Klasa I

10.00 – uroczyste powitanie uczniów klasy I w murach szkoły (spotkanie dzieci, rodziców z przedstawicielem organu prowadzącego, wychowawcą klasy i dyrektorem szkoły), symboliczne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Klasy II-VIII

10.00 – spotkanie przed budynkiem szkoły przy wejściu do starej części budynku od strony boiska,
10.10 – 11.00 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas,
11.15  – odjazd uczniów do domu.

Szanowni Rodzice, Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, proszę zabrać środki ochrony osobistej. Uczniowie, wchodząc do szkoły, zobowiązani są w tzw. częściach wspólnych (korytarze, toalety, szatnie) do używania maseczek.

Na spotkaniu z klasą I również obowiązuje używanie środków ochrony osobistej.

Aby usprawnić wejście i przemieszczanie się po budynku szkoły, podaję plan spotkań wychowawców z uczniami:

Klasa I – sala gimnastyczna, wejście do szkoły drzwiami od strony parkingu, wychowawczyni – Pani Barbara Szabat.

Klasa II – sala nr 25, wejście do szkoły drzwiami nr 48 (od strony boiska, drzwi usytuowane przy hali gimnastycznej), wychowawczyni – Pani Anna Litwińska.

Klasa III – sala nr 26, wejście do szkoły drzwiami nr 48 (od strony boiska, drzwi usytuowane przy hali gimnastycznej), wychowawczyni – Pani Teresa Gierchard.

Klasy IV-V, sala nr 16 – wejście do szkoły drzwiami nr 28 (od strony boiska, drzwi usytuowane przy kuchni), wychowawczyni – Pani Katarzyna Becher

Klasy VI-VII, sala nr 21 – wejście do szkoły drzwiami nr 28 (od strony boiska, drzwi usytuowane przy kuchni), wychowawczyni – Pani Iwona Kolada.

Klasa VIII, sala nr 24 – wejście do szkoły drzwiami nr 28 (od strony boiska, drzwi usytuowane przy kuchni), wychowawczyni – Pani Kamila Dąbrowska.

Wychowawcy podczas spotkań w uczniami poinformują o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w placówce (korzystanie z szatni, toalet, zachowania na korytarzach, korzystania ze świetlicy i biblioteki szkolnej, zachowania się podczas przerw z uwzględnieniem przerwy obiadowej i sposobu wydawania posiłków).

Z poważaniem – Artur Becher