Bezpieczna szkoła – bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe uczniów

Szanowni Rodzice, Wychowawcy i Nauczyciele,
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest dla nas wszystkich najważniejsze, pozostaje zawsze priorytetem.

Zmieniające się otoczenie zewnętrze szkoły zmusza nas do licznych działań z użyciem nowych technologii. Szczególnie edukacja zdalna pokazała nowe możliwości zastosowania np. urządzeń mobilnych. Jednocześnie, miejmy taką świadomość, że oprócz ewidentnych korzyści, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej niesie to za sobą nowe zagrożenia i niebezpieczeństwa.

W załączeniu przekazuję opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dokument „BEZPIECZNA SZKOŁA. ZAGROŻENIA I ZALECANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I CYFROWEGO UCZNIÓW” . Bardzo proszę o zapoznanie się z zawartymi tam treściami. Nasza wiedza może przyczynić się do uchronienia dzieci i młodzieży od wielu niebezpiecznych zjawisk i niepożądanych działań.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły

Załącznik: