Materiał edukacyjny „Bajka o koronawirusie”

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Lublinie otrzymaliśmy zgodę od Zarządu Fundacji Parasol Roztocza na udostępnianie pliku „Bajka o koronawirusie” jako narzędzia do realizacji celów dydaktycznych.

Jednocześnie informuję, że Fundacja Parasol Roztocza jest właścicielem praw majątkowych do filmu.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły