Dzień Edukacji Narodowej

Ten rok szkolny jest inny niż wszystkie. Nic więc dziwnego, że tym razem obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej trochę później niż zwykle.  Wszystko ze względu na falę epidemii koronawirusa. Mimo obowiązującego reżimu sanitarnego nasi uczniowie nie zapomnieli o tym święcie, przygotowując  akademię. Na uroczystość przybyli wszyscy nauczyciele, pracownicy  obsługi, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Michalska oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrał  Pan dyrektor  Artur Becher, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom szkoły. W imieniu rodziców Pani Agnieszka Michalska  również złożyła życzenia wszystkim nauczycielom, podziękowała za opiekę, trud nauczania, cierpliwość i życzliwość, wręczając Panu dyrektorowi kwiaty. W części artystycznej  uczniowie  pod kierunkiem pani Agnieszki Hawryluk, piosenką i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Na zakończenie uroczystości reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły ozdobne kartki z życzeniami.