Relacja z przebiegu konferencji online „#OSEWyzwanie – Pracownia Mobilna w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu”

Dzięki złożeniu kompletnej dokumentacji i spełnieniu warunków konkursowych Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu otrzymał w ubiegłym roku szkolnym Mobilną Pracownię Komputerową. Nowoczesne laptopy z oprogramowaniem i szafką umożliwiającą ich bezpieczne przenoszenie dotarły do szkoły na przełomie kwietnia i maja. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół nie było sposobności uroczystego przekazania nagrody uczniom i nauczycielom.

We wrześniu Dyrektor Szkoły wyszedł z inicjatywą zorganizowania konferencji online podsumowującej działania podejmowane w ramach Konkursu #OSEWyzwanie. 21 października 2020r. za pośrednictwem łącza internetowego oraz aplikacji Microsoft Teams w murach Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu goszczono Panią Małgorzatę Kiec Dyrektor Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej oraz Panią Monikę Mackiewicz-Drąg Wójt Gminy Podedwórze. Do spotkania dołączyły  Panie Monika Turkiewicz, Emilia Leoniuk i Iwona Ostapiuk reprezentujące Radę Rodziców. Zgromadzona przed ekranem projekcyjnym społeczność szkolna obserwowała i przysłuchiwała się wypowiedziom uczestników spotkania.

Pani Dyrektor Małgorzata Kiec – Honorowy Gość konferencji pogratulowała społeczności szkolonej odwagi wzięcia udziału w Konkursie #OSEWyzwanie i otrzymania nagrody. Przypomniała zebranym, że do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu.
Pani Dyrektor Małgorzata Kiec opowiedziała również o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w skrócie OSE. W ramach programu stworzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej szkoły uzyskają dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Pani Monika Mackiewicz-Drąg Wójt Gminy złożyła gronu nauczycielskiemu i uczniom serdeczne podziękowania i gratulacje. Podkreśliła, że otrzymana nagroda może przyczynić się do uatrakcyjnienia i unowocześnienia procesu edukacji. Korzystając z połączenia online Pani Wójt przekazała zebranym życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pani Monika Turkiewcz w imieniu rodziców serdecznie podziękowała Pani Dyrektor Małgorzacie Kiec za wspomaganie działań szkoły. Zauważyła, że otrzymana nagroda daje nadzieję na wyrównanie szans edukacyjnych i podwyższenie poziomu nauczania uczniów z naszej wiejskiej, małej szkoły. Do podziękowań dołączyły się Panie Emila Leoniuk i Iwona Ostapiuk.

Samorząd Uczniowski – dla uczestników Konferencji i publiczności zgromadzonej przed ekranem projekcyjnym – przygotował niespodzianki: okolicznościowy film zmontowany ze zdjęć tematycznie powiązanych z otrzymaną nagrodą oraz dedykację  – wiersz wyrecytowany przez ucznia klasy V Marcela Kopińskiego.  

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Martyna Olko, w imieniu uczniów, podziękowała za wszystkie działania, które umożliwiają uczniom ciekawszą edukację.

Dyrektor Szkoły, zamykając konferencję, serdecznie podziękował Gościom za przyjęcie zaproszeń i aktywny udział w panelu dyskusyjnym. Podkreślił, że pracownia mobilna w szkole to rozwiązanie, które czyni z niej nowoczesną i otwartą na zmiany placówkę. Pozwala uczniom zdobywać wiedzę w efektywny sposób, a nauczycielom daje do ręki narzędzia ułatwiające pracę i umożliwiające prowadzenie zajęć innowacyjnymi metodami.