ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ MICROSOFT TEAMS, W TYM ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS LEKCJI ONLINE

1. Korzystając z platformy, zachowaj kulturę osobistą w mowie i piśmie, pamiętaj o przywitaniu się z nauczycielem i kolegami tak, jak to robisz w szkole, używaj zwrotów grzecznościowych. Bądź życzliwy dla innych. 

2. Przed spotkaniem przygotuj miejsce swojej pracy, potrzebne materiały (książki, zeszyty, ćwiczenia, przybory szkolne), a przede wszystkim zadbaj o Swoje pozytywne nastawienie do pracy. Załatw także wszystkie Swoje potrzeby, skorzystaj z toalety, zjedz coś, napij się.

3. Ogranicz wszystko, co może ci przeszkadzać (wyłącz radio, telewizor, muzykę, wycisz telefon itp.). 

4. Lekcję rozpoczyna, prowadzi i kończy nauczyciel. On też zarządza przebiegiem spotkania. Stosuj się do wszystkich zaleceń. Wejdź na lekcję dopiero wówczas, gdy nauczyciel rozpocznie ją zgodnie z kalendarzem zajęć. Wyjdź z lekcji, gdy nauczyciel o to poprosi.  

5. W spotkaniu nie uczestniczą osoby trzecie.

6. Na czatach przedmiotowych odpowiadaj na pytania lub polecenia nauczyciela prowadzącego lekcję, gdy zostaniesz o to poproszony. Nie wstawiaj GIFów, nie komentuj  lekcji do kolegów, nie obrażaj innych. Pamiętaj, że to nauczyciel prowadzi lekcję, nie usuwaj nikogo, nie blokuj, nie wyciszaj.

7. Pamiętaj, że obrażanie, poniżanie, dokuczanie należy zgłosić nauczycielowi/wychowawcy, ponieważ są to zachowania, za które każdy winowajca powinien ponieść konsekwencje.

8. Nagrywanie, wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku bez zgody właściciela jest łamaniem prawa – nie rób tego (z mocy prawa jest to przestępstwem, a konsekwencje mogą być bardzo surowe).

9. Kamera ucznia, na prośbę nauczyciela powinna zostać włączona.

10. Mikrofon ucznia powinien być wyciszony z uwagi na zbyt dużą ilość dźwięków, a włączany wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych.

11. Twoim obowiązkiem jest uczestniczenie w zaplanowanych przez nauczyciela spotkaniach i odrabianie wszystkich prac domowych. Jeżeli Uczeń z uzasadnionych powodów nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach, rodzic usprawiedliwia tę nieobecność, a uczeń uzupełnia treści oraz zadania domowe dotyczące tej lekcji.

12. Czat dołączony do komunikatora i powiązany z grupą lekcyjną służy tylko do komunikacji w sprawach związanych z lekcją.

13. Komunikuj się ze znajomymi na innych komunikatorach. Microsoft Teams to narzędzie tylko do nauki.