190. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

W tym roku przypada 190. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego. Będąc w szkole uczcilibyśmy to wydarzenie uroczystym apelem. Jednak z uwagi na panującą sytuację, przypominamy o tej rocznicy poprzez naszą stronę internetową. Pamięć o tych wydarzeniach jest  wyrazem czci, szacunku i naszego patriotyzmu.

Powstanie listopadowe to powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, wybuchło  w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie oraz Litwę, Żmudź i Wołyń.  Zryw niepodległościowy połączył w tej walce wiele warstw społeczeństwa polskiego. Godłem – znakiem, który towarzyszył walczącym był Orzeł i Pogoń, symbole Polski i Litwy – Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz sztandar biało-czerwony. To właśnie podczas powstania listopadowego, 7 lutego 1831 roku przyjęta została historyczna, ważna i symboliczna uchwała. Barwami narodowymi stały się wtedy – biel i czerwień. Od tej pory walczono pod biało -czerwonym sztandarem. Barwy te traktowano jako symbol patriotyzmu i zjednoczenia, a wkrótce stały się powszechnie uznawanym symbolem polskości.

Warto pamiętać o tym doniosłym momencie w historii naszych barw narodowych, minionych pokoleniach i ich walce o niepodległość w 190. rocznicę wybuchu powstania listopadowego.