#NaszaFlagaPL – ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL.
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
„230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 
Przygotowane prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.naszaflaga.pl
Zgłoszenia do 12 kwietnia 2021r.

NAGRODY
(w każdej kategorii)
I nagroda – 2000 zł
II nagroda – 1000 zł
III nagroda – 500 zł

Organizatorzy konkursu:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Parafia Rzymskokatolicka
św. Mikołaja w Lublinie