Badanie ankietowe „Wpływu ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”

Szanowni Rodzice,
proszę o zapoznanie się z cytowaną poniżej informacją i udział w badaniu.
Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły

Szanowni Państwo dyrektorzy,
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunkiem dr n. med. Pauliny Krawiec realizuje badania dotyczące „Wpływu ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”. Projekt ma charakter naukowy. Badanie ma na celu sprawdzenie wpływu czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na parametry takie jak: masa ciała, wzrost, jakość i długość snu, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe. Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15 min.) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk_H5U8zKAeE8bIIEaED8F9aHXFFK6Jq9d476Ag6gr62XoXA/viewform?usp=sf_link 
Zachęcamy Państwa dyrektorów do poinformowania Rodziców uczniów o możliwości wzięcia udziału w badaniu.

Z poważaniem
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty”