Bo najważniejszy jest uśmiech dziecka

Przedstawiamy zdjęcia z ostatnich dwóch tygodni pobytu dzieci 3-4-5 letnich w przedszkolu. Prezentujemy nasze zabawy, gry oraz zajęcia i ćwiczenia gimnastyczne. Podczas naszych zajęć witaliśmy wiosnę, poznawaliśmy tradycje związane ze świętami wielkanocnymi.