Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia 2021r.

Jedna ze zmian w organizacji nauczania polega na wprowadzeniu od 26 kwietnia br. nauczania hybrydowego. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie.

Więcej informacji – kliknij poniższą ilustrację lub link.