Lubelskie – wspólnie dla pszczół. Konkurs dla dzieci

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs, którego tematem przewodnim jest rola pszczół w życiu ludzi. Projekt realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Konkurs skierowany jest do dzieci. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wraz z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego pt. „Co zawdzięczam pszczołom?”. Prace można nadsyłać jedynie w wersji elektronicznej do 4 maja br. Projekt realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

Zadanie konkursowe polega na zapoznaniu się ze zwyczajami pszczół, a następnie samodzielnym narysowaniu, namalowaniu lub wyklejeniu odpowiedzi na konkursowe pytanie. Praca powinna być wykonana w wymiarze przestrzennym płaskim dowolną techniką (np. rysunek, malowanka, wydzieranka itp.), koniecznie w formacie poziomym na kartce A3 lub A4. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

W tegorocznej edycji organizatorzy czekają wyłącznie na zgłoszenia elektroniczne:

  1. należy wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi zgodami, który znajduje się na stronie głównego organizatora pod adresem www.lubelskie.pl/pszczola w zakładce „Konkursy” (na dole strony),
  2. dosłać skan lub zdjęcie pracy na adres: pszczola@lubelskie.pl, w tytule wpisując hasło: KONKURS PLASTYCZNY „CO ZAWDZIĘCZAM PSZCZOŁOM?”.

Do zwycięzców w obydwu kategoriach wiekowych (przedszkolnej i szkolnej) trafią nagrody rzeczowe:

  • 1. miejsce –  dwie nagrody o wartości ok. 600 zł każda,
  • 2. miejsce – dwie nagrody o wartości ok. 500 zł każda,
  • 3. miejsce – dwie nagrody o wartości ok. 400 zł każda.

Jury przyzna także po 50 wyróżnień w obu kategoriach, czyli w sumie 100 równorzędnych nagród rzeczowych o wartości ok. 150 zł każda.

Zgłoszenia oraz prace konkursowe powinni przesłać rodzice/opiekunowie uczestników. Termin upływa 4 maja br.