Dowożenie dzieci przedszkolnych w dniu 4 maja br.

Przyjazdy:
Kurs zbiorczy: 08:00 – Zaliszcze, Kaniuki, Hołowno, Hołowno Zadnie, Antopol, Bojary, Grabówka, Nowe Mosty, Mosty

Odjazdy:
Kurs zbiorczy: 13:30 – plac szkolny, Zaliszcze, Kaniuki, Hołowno, Hołowno Zadnie, Antopol, Bojary, Grabówka, Nowe Mosty, Mosty