26 września – Europejski Dzień Języków Obcych

„Granice mojego języka są granicami mojego świata…”
Ludwig Wittgenstein

Drodzy Uczniowie!
26 września 2021 roku obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji ogłaszamy KONKURS.

CELE KONKURSU:
⦁ zapoznanie uczniów z Europejskim Dniem Języków, przypadającym w dniu 26.09.2021r.
⦁ wspieranie uzdolnień oraz rozwijanie zainteresowania językami obcymi,
⦁ rozwijanie kreatywności pośród uczniów
⦁ rozwijanie talentów plastycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Głównym celem konkursu jest wykonanie PLAKATU na temat: „DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?”.
Prace konkursowe przygotowujemy dowolną techniką, format plakatu MINIMUM A4.
Uwaga!!! PRACE Z TEKSTAMI całkowicie SKOPIOWANYMI Z INTERNETU BĘDĄ DYSKWALIFIKOWANE!

TERMINY:
Prace konkursowe należy przekazać Pani Svitlanie Yefimovej do dnia 01.10.2021r.

KRYTERIA OCENY:
Prace oceniane będą pod względem merytorycznym i artystycznym.
Kryteria oceny:
⦁ poprawność językowa,
⦁ dobór słownictwa,
⦁ oryginalność,
⦁ walory artystyczne,
⦁ estetyka pracy.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA!