„Wielkim świętem dla pierwszaka jest na ucznia pasowanie…”

5 października 2021 r. nasi najmłodsi koledzy i koleżanki, symbolicznie dołączyli do grona uczniów naszej szkoły. Złożyli uroczyste ślubowanie w obecności Pani Dyrektor Marty Baj, Pani wychowawczyni Teresy Gierchard oraz rodziców i kolegów ze starszych klas. Pani dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Największą atrakcją okazał się smaczny tort. Teraz uczniowie klasy I, jako pełnoprawni członkowie społeczności szkolnej z zapałem i zaangażowaniem zabiorą się do nauki i włączą się aktywnie w życie klasy i szkoły.