Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia – naszym Patronem.

Zapraszamy dzieci i młodzież, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie literacko-plastycznym Stefan Kardynał Wyszyńskim – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem.

Hasło XXII edycji: KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA…

Regulamin konkursu poniżej.