Rekrutacja do klasy I

W dniu 1 marca 2022r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu na rok szkolny 2022/2023. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Szkoły do 21 marca 2022r.

W załączeniu stosowne zarządzenie oraz dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji.

Istnieje możliwość pobrania dokumentów w wersji papierowej w Sekretariacie Szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

W związku z potrzebą wejścia do budynku Szkoły przypominam o konieczności zachowania reżimu sanitarnego.