Pierwsze „prawo jazdy” – Egzamin na kartę rowerową

Jazda rowerem daje wszystkim  zarówno wiele korzyści, jak i radości, jednak  do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Później możliwe są samodzielne przejażdżki, choć należy oczywiście pamiętać o bezpieczeństwie. Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę  może uzyskać ten, kto: skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego, opanował technikę kierowania rowerem.

Nasi uczniowie przygotowywali  się do egzaminu ucząc się  przepisów  ruchu drogowego. Zwieńczeniem tych przygotowań  był  egzamin na kartę rowerową, który się odbył 15 czerwca 2022 roku.  Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy 4,5 i 6, którzy z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, nie mogli tego zrobić na zakończenie klasy 4. Wszyscy uczniowie uzyskali pozytywny wynik egzaminu teoretycznego, a następnie przystąpili do sprawdzianu praktycznego – rowerowego toru przeszkód.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach i życzymy bezpiecznych podróży!