Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada na 7 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023.

W związku z przystąpieniem do projektu Inicjatyw DBI w naszej szkole przeprowadzono szereg działań związanych z tematyką Bezpiecznego Internetu. Uczniowie uczestniczyli w cyklicznych lekcjach online ze strony https://www.saferinternet.pl.  Młodsze klasy oglądały filmy z cyklu ”Owce w Sieci”, starsze „Gdzie jest Mimi?”. W pracowni informatycznej powstała gazetka na temat; „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu dla uczniów”   Na lekcjach przeprowadzono  pogadanki na temat zagrożeń w Internecie i sposobach ich unikania. Uczniowie klas 5-7 wykonywali plakaty związane z Bezpiecznym Internetem.