XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Mój Anioł”

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Literackim „Mój Anioł”. Tematyka prac powinna być związana z aniołami, z ich działalnością w życiu człowieka oraz z różnymi zadaniami jakie mają do spełnienia. Tematyka prac może być także potraktowana bardziej subiektywnie, dotyczyć osobistych skojarzeń i refleksji wywołanych określeniem „Mój Anioł”.

KATEGORIA PLASTYCZNA
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz dzieci oddziałów przedszkolnych i innych placówek oświatowych i kulturalnych, w wieku 4-19 lat.
Techniki płaskie: malarstwo, rysunek barwny, collage –format A3 lub A2, formy przestrzenne – nie większe niż 50 cm x 50 cm x 50 cm, prace trwałe – odporne na zniszczenie w transporcie
i przechowywaniu.
Na odwrocie każdej pracy powinna być trwale umocowana karta zgłoszeniowa wg wzoru (załącznik do regulaminu).

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione w 5 grupach wiekowych:
przedszkola (4-6 lat), klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy VII – VIII i szkoły ponadpodstawowe.

KATEGORIA LITERACKA
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Prace przesyłane na konkurs będą rozpatrywane w dwóch kategoriach:
a. proza
b. poezja

Prace przesłane na konkurs będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
a. uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV
b. uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII
c. uczniowie szkół ponadpodstawowych

Każdy uczestnik może złożyć:
a. w kategorii proza jedną pracę o objętości maksimum 3 strony ( Word, czcionka Calibri,
rozmiar 12),
b. w kategorii poezja maksimum 2 wiersze,
c. w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie nie zgłaszane w innych konkursach.

Prace plastyczne i literackie prosimy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 listopada 2023r.