Kreatywna lekcja biologii

Na lekcjach biologii uczniowie klasy V poznawali budowę komórek: roślinnych, zwierzęcych, grzybowych, bakterii. Uczyli się o komórkowych organellach i ich funkcjach. Wykonane przez uczniów modele wybranych komórek to podsumowanie zdobytych wiadomości.