XXIV Edycja Akcji Góra Grosza

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Już po raz XXIV Towarzystwo Nasz Dom  organizuje ogólnopolską akcję Góra Grosza!

Celem akcji jest:

 – zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Głównym obszarem wsparcia jest:

  1. pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
  2. pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
  3. usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
  4. programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
  5. programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
  6. lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce od dnia 01.11.2023 do 29.02.2024r. Przekazywanie paczek z policzonymi i posegregowanymi  monetami do Urzędów Pocztowych nastąpi do 31.03.2023r.

W naszej placówce Akcja prowadzona będzie w szkole i przedszkolu. Monety groszowe dzieci wrzucają do oznakowanego pojemnika w każdej klasie i grupie przedszkolnej. 

Zachęcamy do przyłączenia się do naszej zbiórki monet.

Uczniowie i przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.