Spotkanie z policjantką nt. „Nieletni w świetle prawa. Cyberprzemoc”. 

Parczewscy policjanci dbając o kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży regularnie prowadzą spotkania z najmłodszymi mieszkańcami powiatu. Tym razem policjantka, sierżant sztabowy Anna Borowik odwiedziła uczniów naszej szkoły, gdzie przeprowadziła pogadankę na temat przemocy rówieśniczej, zażywania narkotyków i dopalaczy, a także zagrożeń dnia codziennego.

Edukacja z zakresu prewencji od najmłodszych lat ma ogromny wpływ na kształtowanie się prawidłowych nawyków związanych z dbaniem o bezpieczeństwo własne jak i innych osób. Funkcjonariuszka poruszyła temat bezpieczeństwa i zachowania uczniów w szkole, temat cyberprzemocy, a także mowy nienawiści i hejtu. Młodzież dowiedziała się co kryje się pod pojęciem demoralizacji i czym jest czyn karalny oraz co to jest przemoc rówieśnicza. Uczniowie usłyszeli również, jakie konsekwencje grożą im w przypadku wagarowania, nieprzestrzegania regulaminu szkolnego oraz picia alkoholu, palenia papierosów czy zażywania narkotyków i dopalaczy. Nie zabrakło także porad dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

Takie spotkania są niezwykle istotne, ponieważ nie tylko dostarczają wiedzy prawnej, ale także promują świadomość i odpowiedzialność wśród najmłodszych członków społeczeństwa. Edukacja w obszarze prawa i bezpieczeństwa stanowi kluczowy element współczesnej edukacji, pomagając młodym ludziom radzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata.