Pasowanie na Ucznia

Kontynuując coroczną tradycję szkolną, dnia 07.12.2023 r. odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia Klasy I Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu.
Pierwszaki przed swoimi rodzicami, nauczycielami i starszymi kolegami zaprezentowali się w programie artystycznym, w którym wykazali się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas nauki w szkole. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie, a Pani dyrektor Marzenna Chilimoniuk dokonała uroczystego Aktu pasowania na Ucznia. Składając ślubowanie pierwszoklasiści przyrzekali: „Być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię klasy i szkoły. Zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy pierwszak otrzymał pamiątkowy dyplom.
Niespodziankę dla młodszych kolegów przygotowała również klasa II. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Dzieci do tej ważnej uroczystości przygotowała wychowawczyni Pani Barbara Szabat.