Wycieczka do Siedlec

W dniu 19 czerwca 2024 roku uczniowie klas IV-VIII Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Siedlec.

Na wycieczce uczniowie:

  • pływali i bawili się w Parku Wodnym Siedlce – basen, kręgielnia;
  • zwiedzili Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach;
  • wzięli udział w zajęciach z preorientacji zawodowej na Uniwersytecie w Siedlcach Wydział Nauk Rolniczych.

W ramach wyjazdu uczniowie aktywnie spędzali czas na basenie i w kręgielni, poznali bezpieczne gry i zabawy w wodzie, zgłębili wiedzę o technikach pływania, uczestniczyli w pogadance nt. „NIE dla używek – TAK dla siebie!” oraz kształtowali właściwe zachowania w miejscach publicznych.

Wycieczka uzyskała dofinansowanie. Bilety wstępu do Parku Wodnego Siedlce oraz koszt wynajmu autokaru sfinansowane zostały ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podedwórzu.

W kosztach ww. wycieczki partycypowali również rodzice uczniów – uczestników wycieczki.

Katarzyna Becher