Jak być bezpiecznym – spotkanie z policjantką

Dnia 22 marca 2023r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantką, sierżantem sztabowym Eweliną Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. Celem wizyty była pogadanka przeprowadzona na temat bezpieczeństwa uczniów na drodze, cyberprzemocy i agresji występującej w środowisku szkolnym. Podczas spotkania pani policjantka przeprowadziła bardzo interesującą i pouczającą prezentację, w której omówiła różne zagrożenia, jakie mogą czyhać na uczniów, w tym przede wszystkim niebezpieczeństwa wynikające z ruchu drogowego oraz cyberprzemocy.
Pani E. Semeniuk podkreśliła, że jednym z najważniejszych sposobów na uniknięcie niebezpieczeństw na drodze jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Przypomniała podstawowe zasady zachowania się pieszego oraz pasażera podczas jazdy samochodem. Uczulała młodszych uczniów, aby w trakcie jazdy samochodem dbali o swoje bezpieczeństwo i przypominali rodzicom o konieczności używania fotelików i pasów bezpieczeństwa. Wspomniała także o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny. Również w przypadku korzystania z Internetu, policjantka uczulała uczniów, że powinni zwracać uwagę na swoje zachowanie i stosować się do zasad bezpieczeństwa, takich jak nieudostępnianie swoich danych osobowych czy niepodejmowanie działań, które mogą prowadzić do cyberprzemocy. Policjantka dużo mówiła również o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasad zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Podczas spotkania wyjaśniła uczniom czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu.

Pamiętajcie, że nie można:

– stosować przemocy werbalnej (wyzywać wulgarnie, poniżać, ośmieszać, straszyć, szantażować);

– rejestrować filmów i zdjęć wbrew woli dziecka;

– publikować w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji;

– tworzyć kont anonimowych, podszywać się pod inną osobę.

   Wielokrotnie w trakcie spotkania policjantka zwróciła uwagę na bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty jakie możemy spotkać w Internecie, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się z jakimi zagrożeniami mogą zetknąć się podczas korzystania z Internetu np. kontakt z niebezpiecznymi treściami, osobami, z przemocą rówieśniczą (cyberprzemoc), uzależnieniem od Internetu. Pani E. Semeniuk przypomniała także o konsekwencjach agresji w środowisku szkolnym, zarówno dla ofiar, jak i dla sprawców. Przedstawiła liczne przykłady działań agresywnych, takich jak przemoc fizyczna czy psychiczna oraz omówiła sposoby radzenia sobie z agresją w szkole.
Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i wyrażenia swojej opinii na temat omawianych zagadnień. Pani policjantka odpowiedziała na wszystkie pytania uczniów i podkreśliła, że najważniejsze jest zawsze zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zarówno na drodze, jak i w wirtualnym świecie.